Nilai Tahsin Al- Qur’an

Nilai Tahsin Al-qur’an semester Ganjil Tahun 2021/2022 klik disini

Nilai Tahsin Al-qur’an semester Genap Tahun 2020/2021 klik disini

Nilai Tahsin Al-qur’an semester Ganjil Tahun 2020/2021 klik disini

Nilai Tahsin Al-qur’an semester Genap Tahun 2019/2020 klik disini

Nilai Tahsin Al-qur’an Tahun 2019/2020 klik  disini Lampiran Surat Nomor 322/Un.14/V.3/OT.01/12/2019 klik disini

Nilai Tahsin Al-qur’an Tahun 2018/2019 (Update terbaru) klik disini